ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ (Certificate Online) เวอร์ชั่น 1.0

ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ (Certificate Online) เวอร์ชั่น 1.0

ฟังก์ชันการทำงานระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ เวอร์ชั่น 1.0

ผู้ดูแลระบบ

  • ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน

  • สร้างโครงการ/อบรม

  • นำเข้ารายชื่อแบบ excel และสร้างทีละรายชื่อ

  • นำเข้ารูปแบบเกียรติบัตรแต่ละโครงการ

ผู้ใช้งาน

  • พิมพ์เกียรติบัตร

  • ตรวจสอบเกียรติบัตร

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ user : admin@admin passwd : admin123

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน