พงษ์ศธร เชิดสม

แนะนำตัว
ชื่อ-สกุล : พงษ์ศธร เชิดสม
ชื่อเล่น : นาย โก้

ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ : 02 430 0597
เบอร์ติดต่อ : 061 132 2660
เบอร์ติดต่อ : 082 312 2740
ไลน์ไอดี : naygho
ทวิตเตอร์ : @ed_gho
อีเมล : pongsathorn@naygho.org
เว็บไซต์ : https://www.naygho.org

Certificate

Certificate Query for alibabacloud

writing book – handout

Trainer Training Course

  • CNG-001 Bootcamp Programmer (5 Day)
  • CNG-002 สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress (2 วัน)
  • CNG-003 เรียนรู้การเขียน SQL – Basic SQL for Beginners (2 วัน)
  • CNG-004 สร้าง Web Application ด้วยภาษา PHP (2 วัน)
  • CNG-005 Basic Python Programming (2 วัน)
  • CNG-006 Basic Network Configuration (2 วัน)
  • CNG-007 การประยุกต์ใช้ Mikrotik (เบื้องต้น) (2 วัน)
  • CNG-008 สร้าง Web Application ด้วย Flask (2 วัน)
  • CNG-009 สร้าง Web Application ด้วย Django (2 วัน)
  • CNG-010 Coding for School camp (5 วัน)